Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacyverklaring willen wij, Forbo Holding Ltd., u informeren over de manier waarop we persoonsgegevens behandelen die wij of onze dochterondernemingen ('Forbo') verzamelen, gebruiken en verwerken via Forbo’s website en haar subpagina's ('website') en over de rechten die u als betrokkene heeft.

Forbo streeft naar de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, en de verwerking van persoonsgegevens door Forbo zal altijd voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie; 'GDPR'). Hoewel het gebruik van deze website over het algemeen mogelijk is zonder persoonsgegevens te delen, kunnen bepaalde diensten op deze website alleen worden gebruikt als u ervoor kiest persoonsgegevens wél met ons te delen.

Forbo heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter onveilig zijn; absolute bescherming van uw persoonsgegevens kan daarom niet worden gegarandeerd.

Welke informatie Forbo verzamelt
Forbo kan persoonsgegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u de website bezoekt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of hulpmiddelen die Forbo op zijn website beschikbaar stelt.

Tijdens uw bezoek aan deze website worden zogenaamde gebruiksgegevens verzameld, zoals gebruikte browsertypes en –versies, de website van waaruit onze website wordt bezocht, datum en tijdstip van toegang, internetprotocoladres (dat echter wordt geanonimiseerd in de mate die noodzakelijk is om niet tot individuele personen te worden herleid) en de internet-serviceprovider van het systeem dat toegang zoekt. Forbo maakt uitsluitend van deze gegevens gebruik om de content van onze website correct af te leveren, de content van onze website evenals de reclame daarvoor te optimaliseren, om de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van cyberaanvallen. Forbo gebruikt de gegevens niet om conclusies over de betrokkene te trekken. Gegevens die zijn opgenomen in serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

Andere gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als u deze gegevens vrijwillig aan Forbo verstrekt.

Inschrijvingsdiensten en contactformulieren
Op deze website krijgen gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor nieuwsbrieven en andere publicaties van Forbo, contact met ons op te nemen via contactformulieren en diensten van Forbo te bestellen. U kunt op het desbetreffende invoerscherm zien welke persoonsgegevens worden overgedragen. Naast deze gegevens slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat op het moment van registratie door de internet-serviceprovider is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, evenals datum en tijdstip van de registratie teneinde ons tegen mogelijk misbruik te beschermen. Indien op het formulier aangegeven, kunnen we uw gebruiksgegevens ook met de verzonden gegevens combineren om uw voorkeuren te identificeren.

De zo verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan Forbo verstrekt, bijvoorbeeld om newsletters of andere publicaties waarvoor u zich hebt ingeschreven, te versturen, uw vragen te beantwoorden of uw bestellingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie die voor u relevant kan zijn. U kunt op elk moment een inschrijving beëindigen of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt hiervoor de desbetreffende, in elke nieuwsletter opgenomen link gebruiken of zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar contact@forbo.com

Wat zijn cookies?
Zoals gangbaar op nagenoeg alle professionele websites, maakt ook deze website van Forbo gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload op je computer, om je gebruikerservaring te verbeteren. In dit document wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe ze worden gebruikt, waarom het noodzakelijk is om de cookies soms op te slaan en hoe je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Het verwijderen van cookies kan echter bepaalde elementen van de functionaliteit van de website verslechteren of 'verbreken'.

Voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar het artikel op https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Behalve van cookies maakt Forbo ook gebruik van andere technieken, die qua functionaliteit en doel vergelijkbaar zijn met cookies. In het navolgende worden met het begrip ‘cookies‘ ook deze technieken bedoeld.

Hoe Forbo cookies gebruikt
Forbo gebruikt cookies om meerdere redenen, die hier nader worden toegelicht. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten werken. Andere cookies dienen voor de anonieme analyse van het gebruiksgedrag en weer andere zorgen ervoor dat u content te zien krijgt die voor u relevant is. Als u niet zeker weet of u bepaalde cookies nodig heeft of niet, raden wij u aan alle cookies te accepteren, omdat dit de beste gebruikerservaring oplevert.

Cookies uitschakelen
De automatische opslag van cookies kan worden verhinderd door dit in de cookie-banner aan te geven of door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er wel rekening mee dat cookies van invloed zijn op de manier waarop deze en veel andere websites functioneren. Als u cookies uitschakelt, schakelt u ook bepaalde functies en prestaties van deze website uit. We raden daarom aan om cookies niet uit te schakelen.


De cookies van Forbo

In onderstaande tabel vindt u informatie over alle op onze website en/of in onze applicaties toegepaste tracking- en marketingtechnieken en over degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Aangezien deze verantwoordelijken – voor zover hun aanbod in de site van Forbo geïntegreerd is – binnen bepaalde beperkingen zelf cookies kunnen instellen en veranderen, worden in het navolgende geen specifieke cookies beschreven, maar worden technieken en applicaties beschreven die soms ook van meerdere cookies gebruik maken. Mocht u informatie willen over specifieke geplaatste cookies, neem dan contact met ons op via dataprivacy@forbo.com.

Essentiële cookies
zijn technisch noodzakelijk, zodat u op de website kunt navigeren en de functies van de website kunt gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen of formulieren in te vullen. Zonder deze cookies kan de website niet optimaal presteren. Essentiële cookies worden ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming geplaatst. Voor zover door essentiële cookies persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht van bezwaar in overeenstemming met de privacyverklaring.

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
ASP.NET_SessionIdDeze cookie slaat tijdens uw bezoek gegevens op. De cookie onthoudt bijvoorbeeld een bepaalde keuze die u heeft gemaakt of welke site u eerder heeft bezocht.ForboSessie
ARRAffinitys een cookie die gebruikt wordt om een bezoeker te koppelen aan een bepaalde instantie van de webapplicatie in Azure. Wanneer een app bijvoorbeeld naar tien instanties wordt geschaald en een gebruiker deze app via zijn browser gebruikt, zorgt ARRAffinity ervoor dat de gebruiker steeds weer naar dezelfde app-instantie terugkeert in plaats van elke keer naar een willekeurige instantie.ForboSessie
defaultsiteDeze cookie slaat de laatste startpagina op.Forbo4 maanden
Cookie AcceptedDeze cookie wordt geplaatst om uw cookie-voorkeuren op te slaan.Forbo11 maanden
fonts.netDeze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van Web Fonts van fonts.com of fast.fonts.net. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache. Hiervoor maakt uw browser verbinding met de servers van fonts.com. fonts.com protocolleert deze oproep eventueel mee. Dat betekent dat uw IP-adres bij fonts.com met onze website in verbinding wordt gebracht. Deze Web Fonts worden gebruikt met het oog op een uniforme en aantrekkelijke presentatie. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.fonts.netSessie

Statistische cookies
verzamelen informatie over het gebruik van de website, bijv. welke pagina’s het vaakst worden bezocht en hoe bezoekers zich op de website bewegen. Met behulp van deze cookies kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarmee de gebruikerservaring verbeteren. Verzamelde informatie kan bijvoorbeeld zijn: gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, gemiddelde duur van een bezoek, opgeroepen pagina’s.

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
Google Tag ManagerDe Tag Manager is een tool van Google waarmee bedrijven gemakkelijker website tags kunnen toevoegen en actualiseren, inclusief conversion tracking, website-analyse en remarketing, zonder dat de website-code bewerkt hoeft te worden.Google Inc.3 maanden
Google AnalyticsGoogle Analytics is een analyseplatform waarmee het aantal bezoekers en de aard van de bezoeken aan onze website en haar pagina’s, maar ook het aantal hits op onze mobiele applicaties en hun maskers evenals gebruikspatronen worden bijgehouden. Zo zorgen we ervoor dat alle onderdelen van onze website en van onze mobiele applicaties naar behoren werken. Deze technieken dienen ertoe om anonieme, geaggregeerde gegevens te kunnen verstrekken over de interactie van de gebruikers met onze website of onze mobiele applicaties.Google Inc.1 jaar

Marketing cookies
worden gebruikt om op de websites van derden advertenties te laten weergeven die voor u relevanter en interessanter zijn. Ze worden bovendien gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te sturen.

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
SmartSuppSmartSupp is een chattool waarmee u webbezoekers de mogelijkheid biedt een chatgesprek te starten. Dit verbetert uw klantervaring.SmartSupp6 maanden

Veiligheidsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk(e) en onrechtmatig(e) vernietiging en verlies. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of openbaarmaking. We maken gebruik van een combinatie van procesmatige, technologische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of bekendmaking.

Voorts wordt de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens moeten kennen om de hun toegewezen taken te kunnen uitvoeren en om onze producten en diensten te ontwikkelen of verbeteren.


Wijziging van deze privacyverklaring
Forbo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Forbo raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodat u altijd op de hoogte blijft van Forbo’s aanpak bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt, accepteert u ook dat het uw verantwoordelijkheid is deze privacyverklaring regelmatig door te nemen en op de hoogte te zijn van eventueel doorgevoerde wijzigingen.

Toepasselijk recht
Geschillen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website zijn onderworpen aan Zwitsers recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Forbo in Baar, Zwitserland, met uitsluiting van conflicterende wetgeving.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft in verband met deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens binnen Forbo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Forbo Holding Ltd
Corporate Legal Services
Lindenstrasse 8
6340 Baar
Switzerland
Telefoon +41 58 787 25 25
E-mail: dataprivacy@forbo.com

Maart 2023Gegevens worden geladen
Gegevens worden geladen